Yokohama Siyudad
Aoba International Lounge
English 中文  한 글
Espanol Tagalog 日本語
Ang lounge ay pinagkatiwala ng siyudad sa Yokohama nang mga kasaling boluntaryo at mga nakatira sa lugar na ito na may layang pinangangalagaan ng Internasyonal Exchange Activity
Rubella Outbreaks
 -Rubella Vaccination Cost subsidized by the Yokohama City
.
Out-of-Pocket Cost is 3,000 yen.
 
-Who should be vaccinated: Yokohama citizens who are
   1) women who are planning on having a child (* women should not be vaccinated during pregnancy)
   2) a man who is a partner of a pregnant woman
 -The Risk of Rubella:
   If a woman without immunity to rubella catches rubella in the early stages of pregnancy, her child can suffer hearing, heart and eye defects.
   
Click here for details
汉 语: 星期三  9:30-13:30
한 글: 토요일반  9:30-13:30
Espanol:  Miercoles
                       9:30-13:30
Tagalog: 2nd/4th/5th Sabado  
                       9:00-13:00
English:         Office Hours

Impormasyon sa Pang araw-araw na Pamumuhay
Mabuhay sa Aoba-Ward

Gabay sa Pamumuhay ng mga Dayuhang Residente
 Mapa para sa Gabey


May email na serbisyo sa pang-araw araw na pamumuhay sa iba’t ibang wika
"Aoba eNews"Balita sa Aoba Lounge
Mga impormasyon ukol sa biglaang lindolNew Influenza (annotated) A(H1N1)
 Impormasyon mula sa Aoba pangkalusugan 2012
 School Guidebook for Returning Families and Foreign Families
Mga impormasyon nasa file
Nakakabit mula sa labas nito
Mabuhay sa Yokohama
 
Present photos from Yokohama Areas and other historical sites
Bagong dating na libro
Publication & Information Div.'s Activity
Ika-18InternationalBataExhibition
            Tawagpara samga Entries


Eksibisyon

Aoba ward office Kumin Hall, Enero 14-17

Morning Coffee    !Gusto nyo bang magmapalitan ng kurokuro sa mga dayuhan?

 Pebrero 1 (Linggo) 10:30-12:00

The New Residency Management System

Click Here to Jump to
Immigration Bureau of Japan
for More Details

Panglabing-pitong Eksibisyon ng 2012 para sa sining ng mga bata ay nasa Website na
     Tema: Sasakyan"
  ⇒Pumunta sa Web Exsibisyon

Klase para sa Hapones Karagdagang pag-aaral Sa pamamagitan ng interpretasyon/pagsalin sa ibang wika para sa pakikiisa ng paaralan at mga pamilya
・May aralin sa pangmaliitang grupo group
・Miyerkules, Huwebes, Sabado
・Sa bawat klase 300 yen sa isang buwan
・Makakasali sa anumang oras
・May mga pagdiriwang/daos sa bawat klase
・Nagbibigay ng aralin, gawaing bahay sa wikang hapon ang mga boluntaryo
・Mula sa edad na 5 hanggang 15 Miyerkules libre
・May mga iba’t ibang materyales sa pagtuturo
・Ang School Communication Supporter ay handang tumulong
・Sa mga nangangailangan (paaralan, taga-pangalaga) makipagugnayan sa lounge
Paaralan para sa mga wikang dayuhan Pagdiriwang Kabuhayan na sinalin
・Klase sa Ingles
・Klase sa Intsik
・Klase sa Koryano
・Klase sa Italyano
・Morning coffee
・Afternoon tea
・Paligsahan sa salitang hapon para sa mga dayuhan
・Internasyonal na paligsahang sining
・Pagdiriwang
・Bagong taong pagsasalo
・Usapin sa madaling ingles
・City hall, lugar pangkalusugan
・Ospital, banko, pamilihan
Problema tungkol sa pagsalita ng hapon, pagbasa ng dokumento, maaari lang pong magtanong sa information desk
Independent activity groups Naghahanap ng mga boluntaryo
Grupo para sa pagpapalitang internasyonal Para sa mga dayuhan, naghahanap ng boluntaryo
 
横浜市青葉国際交流ラウンジ 〒227-0064 横浜市青葉区田奈町76
電話 045-989-5266 FAX 045-982-0701 E-Mail: aobaloungeintl89h1@t07.itscom.net
開館時間:月曜日-土曜日 9:00-21:00、 日曜日・祝日:9:00-17:00、 休館日:毎月第4日曜日及び年末年始  Top of This Page
  Copyright c1998-2013 Yokohama City Aoba Inernational Lounge AllRights Reserved Patakaran sa Privacy